„Seiklus viikingiaegses Rõuges“ on eri õppeaineid lõimiv maastikumäng.

SIHTGRUPP Mäng on jõukohane õpilastele alates 7. klassist ning pakub huvitavat avastamisrõõmu ka täiskasvanutele.

EESMÄRK Mängus pannakse proovile koolis õpitud tarkuste kasutusoskus reaalsetes olukordades, analüüsivõime ja tähelepanelikkus. Samas saadakse teadmisi viikingiaegse eluolu kohta Kagu-Eestis. Maastikumäng pakub ka füüsilist koormust, kuna läbida tuleb kaheksa kontrollpunkti, kus asuvad peidetud lehed küsimustega. Teekonna pikkus on ligikaudu 1,5 kilomeetrit ning läbida tuleb hulgaliselt tõuse ja langusi. Retkel kohatakse maalilisi vaateid Rõuge järvedele ning ürgorule.

AEG Orienteeruv mängimiseks kuluv aeg on üks tund.

REGISTREERUMINE Registreerumine ei ole vajalik. Maastikumängu kontrollpunktide sildid asuvad Rõuge linnamäel ja selle lähiümbruses. Kaardi ja vastuste lehe saab printimiseks alla laadida siit: Maastikumäng.pdf

JUHISED ÕPETAJALE Soovitav on moodustada neljaliikmelised võistkonnad. Iga võistkond saab kaardi ja ristsõna. Kaasa tuleb võtta kirjutusvahend. Lisaks saavad võistkonnad vihje esimese kontrollpunkti asukoha kohta. Võistlejad võivad need saada näiteks loosiga.

Siin on valik vihjeid:

  • Leia üles punkt, mille kõrgus merepinnast on 173 meetrit. Sellest punktist leiad edasised juhised.
  • Liigu Tindioru pervele ning leia sealt rauaallikas. Edasised juhised leiad infotahvli tagant.
  • Liigu linnamäe ja asula infostendini. Edasised juhised leiad infotahvli tagant.
  • Liigu muinasaegsele asulakohale, mis asub platool. Edasised juhised leiad infotahvli tagant.
  • Liigu punkti, mis on järgmise võrukeelse mõistatuse vastus: liigus ja liigus, a paigast mintu ei saa. Edasised juhised leiad lähima infotahvli tagant.

KONTROLLPUNKTID Need punktid on valitud selliselt, et võistlejate rühmad ei oleks liigselt teineteise lähedal. Igas kontrollpunktis tuleb leida rohelisele taustale prinditud leht, mis on ära kiletatud. Iga lehe üleval servas on teave muinasaegse Rõuge eri eluvaldkondade kohta. Sellele järgnevad küsimused, mis pärinevad 6. ja 7. klassi ainekavadest ja õpikutest ning on otseselt seotud Rõuge looduse või inimeste poolt loodud keskkonnaga. Infot leiab ka infotahvlitelt. Õpetaja võib osalejatel lubada kasutada nutiseadmeid, aga küsimused on koostatud selliselt, et mängijate kogu tähelepanu oleks suunatud ümbrusele, infotahvlitele, suunaviitadele jne. Rohkem on abi analüüsivõimest kui lihtsast infootsingust internetiavarustest. Tihti on need vastused teekonnal olemas. Oluline osa on ka meeskonnatööl. Igas kontrollpunktis leitakse vihje, kuhu peaks edasi liikuma. Kontrollpunkti lehed on nummerdatud, st näiteks teises kontrollpunktis suunatakse võistkond kolmanda kontrollpunkti juurde. Kontrollpunktid on kaardil tähistatud punaste täppidega. Osalejad peaksid üritama püsida matkaraja piirides ning mitte eksima naabruses olevate talude hoovidesse.

LAHENDUS Küsimuste vastused tuleb kirjutada ristsõna lahtritesse. Kokku on 22 küsimust väga erinevatest ainevaldkondadest. Ristsõna edukal lahendamisel on võimalik vastav tunnistus alla laadida, võistkonna nimi sisse kirjutada ning välja printida. Tunnistus asub siin: Diplom-1.pdf

MAKSUMUS Maastikumäng on tasuta. Samas võib toetada Rõuge muinastalu arendamist 1 euroga õpilase kohta. Raha saab üle kanda MTÜ Õpperetk arveldusarvele EE741010220279723221.

Põnevat avastamist!